Nhớ Like và Sub ủng hộ kênh của mình , để mình lam tiếp !

Đã có phần 2 đoàn tàu dài nhất (part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=ovbgowDBqK0

Đã có phần 3 đoàn tàu dài nhất (part 3)

https://www.youtube.com/watch?v=wNDuGuvagGkLike và share

Music and link: Alan Walker - Sing Me To Sleep

https://www.youtube.com/watch?v=2i2khp_npdE

Hi-Rez - Smiling

http://www.youtube.com/user/HiRezTVFB : https://www.facebook.com/GodLegendKien/

──────────────────────────────▓▓█───────

────────────────────────────▒██▒▒█──────

───────────────────────────█▓▓▓░▒▓▓─────

─────────────────────────▒█▓▒█░▒▒▒█─────

────────────────────────▒█▒▒▒█▒▒▒▒▓▒────

─▓▓▒░──────────────────▓█▒▒▒▓██▓▒░▒█────

─█▓▓██▓░──────────────▓█▒▒▒▒████▒▒▒█────

─▓█▓▒▒▓██▓░──────────▒█▒▒▒▒▒██▓█▓░░▓▒───

─▓▒▓▒▒▒▒▒▓█▓░──░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓───

─▓░█▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▒░▒█───

─▓░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▒▒▒█───

─▓░▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██░░░█───

─▓░▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓──

─▒▒▒██▓▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒█──

──▓▒█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒─

──▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓──────▓█▓▒▒▒▒▒▓█─

──▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓───░▓▓───█▓▒▒▒▒▒█─

───█▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓───█████▓──█▓▒▒▒▒▓▒

───▓▓█▒─────▒▓▒▒▒▒▒█───░██████──░█▒▒▒▒▓▓

───▓█▒──▒███─▒▓▒▒▒▒█────██████───▓▒▒▒▒▒▓

───██───█████─█▒▒▒▒█─────███▓────▓▓▒▒▒▒▓

───█▓───█████─▒▓▒▒▒█─────────────█▓▓▓▒▒▓

───█▓───░███──░▓▒▒▒▓█──────────░█▓▒▒▒▓▒▓

───██─────────▒▓▒▒▒▒▓▓──────░▒▓█▓────░▓▓

───▓█░────────█▓██▓▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▒░░▒▓▒▓

───▒██░──────▓▒███▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓─

────█▓█▓▓▒▒▓█▓▒░██▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒

────▓─░▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓

────▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█░─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒

─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒

──────██▓▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒

─────░─▒██▓▓▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▓▓

──────────░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓████▓▓█▒▒▒▒▒▓▓█░